• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 17. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 24.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 14. novembris, 2017.
Lietu par paternitātes pabalsta aprēķinu, strādājot pie diviem darba devējiem, nodod jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 14. novembris, 2017.
Augstākā tiesa: pārbaudes laikā izteikts darba devēja uzteikums nav spēkā, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu „aploksnē”
Civillietu departamentā 13. novembris, 2017.
Augstākā tiesa nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par direktīvas 72/166/EEK normu iztulkošanu
Civillietu departamentā 10. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 10. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim
Krimināllietu departamentā 10. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim
Civillietu departamentā 9. novembris, 2017.
Nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu
Administratīvo lietu departamentā 8. novembris, 2017.
Lietu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgā nodod izskatīšanai pēc būtības
Administratīvo lietu departamentā 6. novembris, 2017.
Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību uzklausa ministrijas viedokli; lietas izskatīšanu turpinās
Administratīvo lietu departamentā 3. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2017.
Atzīst par pamatotu VID lēmumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanu no kapitāla pieauguma