• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 10. februāris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.februārim
Krimināllietu departamentā 10. februāris, 2017.
Krimināllietā par viltotu monētu izgatavošanu apsūdzētajam atstāj spēkā piespriesto sodu
Administratīvo lietu departamentā 10. februāris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.februārim
Administratīvo lietu departamentā 8. februāris, 2017.
Strīdā par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā nolēmums būs pieejams martā
Krimināllietu departamentā 3. februāris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.februārim
Administratīvo lietu departamentā 31. janvāris, 2017.
Atstāj spēkā spriedumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu karavīram sakarā ar veselības traucējumu, pildot dienesta pienākumus
Civillietu departamentā 31. janvāris, 2017.
Augstākā tiesa: LPSR valsts uzņēmuma „Rīgas kinostudija” autortiesības uz padomju laikā uzņemtajām filmām ir beigušas pastāvēt uz likuma pamata
Krimināllietu departamentā 27. janvāris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim
Administratīvo lietu departamentā 27. janvāris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim
Civillietu departamentā 27. janvāris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim
Administratīvo lietu departamentā 25. janvāris, 2017.
Lietā par Rīgas domes pieeju spēļu zāļu atļauju izsniegšanā nolēmums būs pieejams februārī
Administratīvo lietu departamentā 23. janvāris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.janvārim