Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 3.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma atcelšanu. Līdz ar to apelācijas instances tiesai no jauna būs jāskata lieta par  Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu (valsts sekretāra vietnieks – Sporta un jaunatnes departamenta direktors). AT spriedumā norādījusi, ka Administratīvā apgabaltiesa šajā lietā tikai daļēji ir vērtējusi konkursa procedūras un norises tiesiskumu.

AT atzinusi, ka konkrētajā gadījumā pretendentu vērtēšanas kritēriji bija apstiprināti pēc tam, kad bija noslēdzies pretendentu pieteikšanās termiņš. Teorētiski tas ļauj iestādei izvērtēt pretendentu iesniegtos dokumentus un noteikt tādus kritērijus, kuri dotu iespēju vislielāko punktu skaitu iegūt konkrētam pretendentam.

AT jau iepriekš, izskatot līdzīgu lietu, bija atzinusi, ka, ja procedūra ir tāda, kura liek būtībā apšaubīt taisnīgu atlasi, tad konkurss atzīstams par prettiesisku, pat ja nav iespējams pierādīt, ka procesuālā pārkāpuma rezultātā atlase patiešām bija netaisnīga un pastāvēja nevienlīdzīga attieksme.

Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajam konkursam uz vakanto ierēdņa amata vietu – valsts sekretāra vietnieks – Sporta un jaunatnes departamenta direktors, pieteicās 11 pretendenti, tostarp pieteicēji. Konkurss noslēdzās ar trešās personas lietā iecelšanu amatā. Pieteicēji pārsūdzēja trešās personas iecelšanu minētajā amatā, jo uzskatīja, ka konkursa atlase ir notikusi, pārkāpjot vienlīdzības principu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv