• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Krimināllietu departamentā

Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Senāts atceļ pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Lietā par “aplokšņu” algu izmaksu un zaudējumu nodarīšanu valstij lielā apmērā atceļ spriedumu daļā par nosacīta soda piemērošanu
Krimināllietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Krimināllietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Daļēji atceļ apgabaltiesas spriedumu un krimināllietu par pensionētās prokurores slepkavību nodod jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 31. marts, 2021.
Senāts atceļ attaisnojošo spriedumu krimināllietā par divu personu turēšanu kalpībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 19. marts, 2021.
Stājies spēkā notiesājošais spriedums krimināllietā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
Krimināllietu departamentā 9. marts, 2021.
Stājies spēkā attaisnojošais tiesas spriedums krimināllietā par naudas pieprasīšanu no Ogres novada deputāta
Krimināllietu departamentā 9. marts, 2021.
Apgabaltiesai nenodrošinot apsūdzētajam tiesības pamatot savu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā ārkārtējās situācijas laikā, Senāts atceļ spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 5. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam
Krimināllietu departamentā 1. marts, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi