Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 20.septembrī nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu izvirzītajās apsūdzībās par seksuāla rakstura uzbrukumiem nepilngadīgām meitenēm Imantas mikrorajonā Rīgā 2014.gadā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 5.jūlija spriedums, ar kuru  apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 22 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz trim gadiem. Tāpat stājas spēkā tiesas noteiktā morālā kaitējuma kompensācijas piedziņa no apsūdzētā par labu cietušajām kopā 67 000 euro apmērā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Vīrietis tika apsūdzēts par vardarbīgu dzimumtieksmju apmierināšanu pretdabiskā veidā ar mazgadīgām personām, lietojot vardarbību, draudus, kā arī izmantojot šo personu bezpalīdzības stāvokli. Tāpat apsūdzētais apsūdzēts par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo. Vīrietim tika inkriminēti četri notikuši uzbrukumi ar piecām cietušajām un divi nozieguma mēģinājumi. Noziegumus vienoja tas, ka tie pastrādāti dzīvojamajās mājās, kurās ir lifts. Tieši liftos vīrietis izdarījis savus noziegumus. Apsūdzētais vīrietis savus upurus izsekojis, pirms tam tos novērojot bērnu laukumos.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu netiklu darbību izdarīšanā ar mazgadīgo un vardarbīgā dzimumtieksmju apmierināšanā pretdabiskā veidā ar mazgadīgām personām, lietojot vardarbību un draudus, kā arī izmantojot šo personu bezpalīdzības stāvokli. Ar pirmās instances tiesas spriedumu galīgais sods apsūdzētajam tika noteikts brīvības atņemšana uz 25 gadiem ar probācijas uzraudzību uz trim gadiem. Septiņu cietušo labā piedzīta morālā kaitējuma kompensācija kopā 67 000 euro.

Informāciju sagataoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv