Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan protesti.

 

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 7.februārī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 192.panta pirmās daļas, par to, ka viņš izdarīja viltotu Latvijas Republikas apgrozībā esošu monētu izgatavošanu, glabāšanu nolūkā to izplatīt, kā arī šāda viltojuma izplatīšanu. Apsūdzētais izgatavoja viltotas 50 santīmu monētas un tās nodeva citai personai, kura tās laida apgrozībā.

Rīgas apgabaltiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzību, 1.instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētajam noteikto sodu, nosakot to, piemērojot Krimināllikuma 491.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumus, brīvības atņemšanu uz 2 gadiem, bez mantas konfiskācijas.

Izskatāmajā lietā aktualizēts jautājums par to, vai lati un santīmi ir Krimināllikuma 192.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets. (SKK-28/2017).

 

2)  Krimināllietu departaments 7.februārī rakstveida procesā izskatīs Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem pēc Krimināllikuma 253.1panta trešās daļas par to, ka viņi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, neatļauti iegādājās, glabāja un pārvadāja realizācijas nolūkā psihotropās vielas lielā apmērā. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu galīgais sods pēc spriedumu kopības apsūdzētajiem noteikts attiecīgi brīvības atņemšana uz 7 gadiem 9 mēnešiem un policijas kontrole uz 3 gadiem vienam, un brīvības atņemšana uz 5 gadiem 8 mēnešiem  un policijas kontrole uz 2 gadiem – otram apsūdzētajam. Trešais apsūdzētais atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 253.1panta trešās daļas par šī noziedzīga nodarījuma atbalstīšanu un galīgais sods pēc spriedumu kopības viņam noteikts brīvības atņemšana uz 6 gadiem 9 mēnešiem un policijas kontrole uz 3 gadiem. Aizturēšanas brīdī pie viena no apsūdzētajiem tika atrasti 197,884g iedzeltenas krāsas pulverveida vielas, kas satur 24% jeb 47,492g aizliegtām sevišķi bīstamām narkotiskām vielām pielīdzināto psihotropo vielu-metamfetamīnu.

Apelācijas instances tiesas ieskatā, pirmās instances tiesas spriedumā netika pietiekoši izvērtēti pierādījumi, tādēļ kļūdaini kvalificētas divu apsūdzēto darbības attiecībā uz apsūdzību par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts līdz 2012.gada 15.augustam. Apelācijas instances tiesa, analizējot lietā esošos un pārbaudītos pierādījumus, nekonstatēja noziedzīgā nodarījuma, kas izdarīts laikā līdz 2012.gada 15.augustam, izdarīšanu organizētā grupā, kurā sastāvētu visas apsūdzētās personas.

Izskatāmajā lietā aktualizēts jautājums par to, vai noziedzīgais nodarījums, par kuru apsūdzētajiem celta apsūdzība izdarīts ar kvalificējošo pazīmi – organizēta grupa (SKK-59/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv