Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protesti par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan kasācijas protests.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Krimināllietu departaments 26.septembrī atkārtoti kasācijas kārtībā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu par 2.grupas redzes invalīda noslepkavošanu. Lietā saņemtas trīs apsūdzēto kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru trīs apsūdzētie atzīti par vainīgiem slepkavības izdarīšanā personu grupā mantkārīgā nolūkā, pēc kuras izdarīta līķa apgānīšana. Vienam no apsūdzētajiem, pievienojot sodu, kas nav izciests ar citu spriedumu, galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 21 gadu, otram apsūdzētajam sods noteikts brīvības atņemšana uz 12 gadiem un trešajam – uz 11 gadiem. Ceturtais lietā apsūdzētais atzīts par vainīgu sevišķi smaga nozieguma iepriekš neapsolītā slēpšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu un 11 mēnešiem.

Apsūdzībā norādīts, ka redzes invalīda slepkavība izdarīta 2008.gadā ap Ziemassvētkiem, lai iegūtu upura dzīvokli Rīgā.

Iepriekš Krimināllietu departaments lietu skatīja 2015.gada oktobrī, kad nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. (Lieta SKK-458/2017).

 

2) Krimināllietu departaments 26.septembrī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Zemgales apgabaltiesas lēmumu iesniedzis prokurors. Iepriekš lieta bija nolikta izskatīšanai uz 14.septembrī, bet sakarā ar tiesneša saslimšanu lietas izskatīšana tika pārcelta.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pret viņu celtajās apsūdzībās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 323.panta pirmās daļas. Apsūdzētajam apsūdzība tika celta par to, ka viņš personiski piedāvāja materiālas vērtības valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, neizdarītu darbības kukuļa piedāvātāja interesēs (kukuļdošana).

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora protestu pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par to, vai pieļaujams izmantot kā pierādījumu ziņas par faktiem, kas iegūtas, policijas darbiniekiem faktiski veicot operatīvās darbības pasākumu (slepeni ierakstot personas sarunu ar policijas darbinieku). (Lieta SKK-342/2017).

 

3) Krimināllietu departaments 28.septembrī atkārtoti kasācijas kārtībā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu par nelegālu datorprogrammu izmantošanu. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 148.panta trešās daļas par autortiesību pārkāpumu, SIA HND Grupa datorsistēmās glabājot un saimnieciskajai darbībai izmantojot 14 nelegālas datorprogrammas. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz vienu gadu un par labu cietušajiem piedzīta vairāk nekā 14 000 euro mantiskā kaitējuma kompensācija.

Iepriekš Krimināllietu departaments lietu skatīja pērn novembrī, kad atcēla apelācijas instances tiesas attaisnojošo spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai. (Lieta SKK-426/2017).

 

4) 29.septembrī Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētā aizstāvis. Iepriekš lieta bija nolikta izskatīšanai uz 8.septembrī, bet sakarā ar tiesneša saslimšanu lietas izskatīšana tika pārcelta.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pret viņu celtajās apsūdzībās par četru noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas un par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar cietušo kasācijas sūdzībām un prokurora protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par četru noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas, tas ir, par svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot  uzticēšanos un ar viltu (krāpšanu) un vienu noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, tas ir, par svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu lielā apmērā (krāpšanu lielā apmērā). Par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu 6 mēnešiem. No apsūdzētā par labu diviem cietušajiem piedzīta kaitējuma kompensācija 44 063,18 euro apmērā.

Lietā aktualizēts jautājums par noziedzīga nodarījuma sastāva (objektīvās un subjektīvās puses) esamību apsūdzētā darbībās. (SKK-421/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv