Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 25.martā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis cietušais Valsts ieņēmumu dienests.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu apstiprināta starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem noslēgtā vienošanās. Viens apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 221.panta otrās daļas par to, ka viņš nelikumīgi uzglabāja un pārvietoja (pārvadāja) tabakas izstrādājumus ievērojamā apmērā un pēc Krimināllikuma 20.panta otrās daļas un 190.panta pirmās daļas par to, ka organizēja muitošanai pakļauto preču ievešanu LR muitas teritorijā ievērojamā apmērā, noslēpjot tās no muitas kontroles un nedeklarējot (kontrabanda). Pēc noziedzīgu nodarījumu kopības apsūdzētajam noteikts naudas sods sešu LR noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 3440 euro. Otrs apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 190.panta pirmās daļas  par to, ka ieveda LR muitas teritorijā muitošanai pakļautās preces ievērojamā apmērā, noslēpjot tās no muitas kontroles un nedeklarējot (kontrabanda). Par minēto noziedzīgo nodarījumu apsūdzētajam noteikts naudas sods astoņu LR noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 3440 euro. Nolemts apmierināt Valsts ieņēmumu dienesta materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu un no viena apsūdzētā piedzīt valsts labā zaudējumu 3598,01 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par cietušā tiesībām vienošanās procesā saņemt kaitējuma kompensāciju no visām personām, kuras ir atzītas par vainīgām viena un tā paša noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.  (Lieta SKK-51/2019).