Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests un vienā lietā apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 22.maijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesnieguši divi cietušie un kasācijas protestu iesniedzis prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 126.panta otrās daļas 1.punkta, tas ir, par miesas bojājumu, kas nav bīstami dzīvībai un neizraisīja Krimināllikuma 125.pantā paredzētās sekas, bet izraisīja ilgstošu veselības traucējumu (vidēja smaguma miesas bojājums) nodarīšanu, sakarā ar to, ka cietušais izpildīja savus profesionālos pienākumus.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 116.panta, tas ir, par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanas (slepkavības) mēģinājumu.

Galīgo sodu pirmās instances tiesa apsūdzētajam noteikusi brīvības atņemšanu uz 6 gadiem un policijas kontroli uz 3 gadiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu un morālā kaitējuma kompensāciju piedziņu par labu cietušajiem. Apelācijas instances tiesa par iepriekšminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētajam noteikusi sodu, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1. un 2.punktu noteikumus. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajam noteikto sodu (SKK-104/2017).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv