Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzētā vai aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 26.janvārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 237.1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par stratēģiskās nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu, ar ko radīts būtisks kaitējums. Turklāt apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 233.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti,  bez attiecīgas atļaujas iegādājās, nēsāja un glabāja šaujamieroci, šaujamieroča munīciju, spridzināšanas ietaises. Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības sods apsūdzētajam noteikts, brīvības atņemšana uz 1 gadu un naudas sods 20 minimālās mēnešalgas, proti, 7400 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā  ar apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu viņam inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un par piespiedu līdzekļa noteikšanu juridiskajai personai. (Lieta SKK-17/2018). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv