Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija pa atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 23.februārī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar viena apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti pēc Krimināllikuma 253.1panta trešās daļas par to, ka viņi, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti iegādājās un neatļauti glabāja realizācijas nolūkā, kā arī neatļauti realizēja psihotropās vielas lielā apmērā.

Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētie notiesāti nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem, vienam apsūdzētajam noteikts papildsods automašīnas konfiskācija.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcela daļā par vienam apsūdzētajam noteikto sodu. Apsūdzētajam pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas sodu noteica brīvības atņemšana uz 5 gadiem, konfiscējot automašīnu. (Lieta SKK-68/2017).