Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzība, divās lietās – gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 6.oktobrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu sakarā ar abu apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzībām un prokurora protestu par Zemgales apgabaltiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais  atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 177.panta pirmās daļas, 20.panta trešās daļas un 275.panta, tas ir, par to, ka apsūdzētais atbalstīja svešas mantas iegūšanu, izmantojot cietušā uzticību un ar viltu (krāpšana), kā arī uzkūdīja uz dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā. Otrs apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma  177.panta un 275.panta, tas ir, par to, ka ieguva svešu mantu, izmantojot cietušā uzticību un ar viltu (krāpšana), kā arī mantkārīgā nolūkā izmantoja viltotu dokumentu.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzēto aizstāvju apelācijas sūdzībām un prokurora apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu atcēla. Apelācijas instances tiesa vienu apsūdzēto atzina par nevainīgu un attaisnoja pēc Kriminināllikuma 317.panta otrās daļas, bet atzina par vainīgu un sodīja pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 177.panta pirmās daļas, 20.panta trešās daļas un 275.panta otrās daļas. Apsūdzētajam sods noteikts naudas sods 10 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu, tas ir, 3700 euro apmērā. Otru apsūdzēto apelācijas instances tiesa atzina par vainīgu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas  un 275.panta otrās daļas. Sodu noteica 15 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu , tas ir, 5550 euro apmērā.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto vainīgumu viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un par naudas soda apmēru saskaņā ar Krimināllikuma 41.panta 2.1 daļu(SKK-490/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv