Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības. Vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par lēmumu neatjaunot procesuālo termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 20.februārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētais.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas, proti, par tīšu smagu miesas bojājumu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bija par iemeslu cietušā nāvei, sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 3 gadiem 6 mēnešiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurores apelācijas protestu un apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu.

Apelācijas instances tiesa apsūdzētajam sodu noteikusi, piemērojot  Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, brīvības atņemašana uz 4 gadiem 6 mēnešiem.

Lietā aktualizēts jautājums par soda noteikšanu, piemērojot Krimnāllikuma 49.1panta nosacījumus  (Lieta SKK-54/2018).

 

1. Krimināllietu departaments 22.februārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kurā kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesnieguši viens apsūdzētais un divu apsūdzēto aizstāvji.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu trīs apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par Krimināllikuma 179.panta trešajā daļā paredzēta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par svešas mantas prettiesisku piesavināšanos, lielos apmēros, esot personai, kurai šī manta uzticēta un kuras pārziņā tā atradusies.

Visi apsūdzētie saskaņā ar Krimināllikuma 49.1, 58.panta piekto daļu un 59.panta trešo daļu no soda atbrīvoti.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurores apelācijas protestu un divu apsūdzēto apelācijas sūdzībām, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzēto atbrīvošanu no soda saskaņā ar Krimināllikuma 58.panta piekto daļu un 59.panta trešo daļu.

Apelācijas instances tiesa apsūdzētajiem sodu noteikusi, piemērojotKrimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu un Krimināllikuma 55.pantu, proti, brīvības atņemašanas sodu noteikusi nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā(Lieta SKK-111/2018).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv