Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienā lietā saņemts protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.  

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departamentsKrimināllietu departaments 21.jūnijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu iesniegusi viena apsūdzētā aizstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 314.panta trešās daļas, tas ir, par noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanos un realizēšanu organizētā grupā. Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2009.gada augustā, kad sešu personu grupa, atbilstoši lomu sadalei, iegādājās divas zagtas automašīnas un realizēja to rezerves daļas. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais, kura aizstāve iesniegusi kasācijas sūdzību, sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Pārējie pieci lietā apsūdzētie arī notiesāti ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu un pirmās instances tiesas spriedumu nepārsūdzēja. Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāves apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu. (Lieta SKK-310/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@inbox.lv