Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan kasācijas protests.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 20.septembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par  noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 272.panta, tas ir, par to, ka apsūdzētais, būdama persona, kurai saskaņā ar likumu ir pienākums sniegt ziņas valsts institūcijai, apzināti sniedza nepatiesas ziņas valsts institūcijai.

Apelācijas instances tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 272.panta.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 272.panta (SKK-356/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv