Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Astoņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Četrās lietās saņemtas gan sūdzības, gan protesti. Vienā lietā izskatīs sūdzību jautājumā par medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un vienā lietā pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Krimināllietu departaments 19.decembrī rakstveida procesā atkārtoti skatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniedzis rajona prokuratūras prokurors un Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors iesniedzis protestu par Latgales apgabaltiesas blakus lēmumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā. Sods apsūdzētajam noteikts piespiedu darbs uz 200 stundām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz 2 gadiem. Spriedums bija stājies spēkā.

Izskatot lietu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā sakarā ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora protestu Augstākās tiesas pirmās instances tiesas spriedums atcela un lietu nosūtīja jaunai skatīšanai pirmās instances tiesā.

Atkārtoti skatot lietu pirmās instances tiesā apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar virsprokurora protestu pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu. Sods apsūdzētajam noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas pirmā punkta nosacījumus, naudas sods  35 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 13 300 euro. Par prokuroru rīcību Apelācijas instances tiesa pieņēmusi blakus lēmumu.

Lietā aktualizēts jautājums par Kriminālprocesa likuma 591.panta interpretāciju (SKK-605/2017). 


2) Krimināllietu departaments 19.decembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 253.1panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, pārvadāšanu un glabāšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās realizācijas nolūkā un neatļautu narkotisko vielu realizāciju lielā apmērā, un par Krimināllikuma 190.1panta otrājā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par narkotisko vielu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai nelikumīgā veidā, lielā apmērā un personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Galīgais sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 8 gadiem un policijas kontrole uz 3 gadiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par Kriminālprocesa likuma 125.pantā reglamentēto fakta legālo prezumciju (SKK-578/2017). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv