Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 lietas. Astoņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās - prokurora kasācijas protests par  apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Trīs lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departamentā 18.jūnijā nolikta izskatīšanai krimināllieta apsūdzībā par slepkavības organizēšanu. Lietā saņemts prokurora kasācijas protests un cietušās un viņas aizstāvja kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētā atzīta par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 20. panta otrās daļas un Krimināllikuma 117. panta 9. punkta un attaisnota.

Lieta divreiz skatīta Augstākajā tiesā. Iepriekš, kad tika atcelts Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 19.decembra spriedums, Augstākā tiesa atzina, ka apelācijas instances tiesa nebija ievērojusi šajā lietā Augstākās tiesas 2016.gada 17.marta lēmumā paustās atziņas un nebija norādījusi  un analizējusi pierādījumus, kas apstiprina noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses obligātu pazīmi – mantkārīgu nolūku. Kā arī, atzīstot apsūdzēto par vainīgu slepkavības organizēšanā, apelācijas instances tiesa nebija norādījusi un analizējusi pierādījumus, kas apstiprina, ka apsūdzētā būtu organizējusi sava vīra slepkavību. (Lieta SKK-353/2019).

2. Krimināllietu departamentā 18.jūnijā nolikta izskatīšanai krimināllieta trīs personu apsūdzībā par vairāku uzņēmēju slepkavībām, kā arī vienas personas slepkavības mēģinājumu, saistītu ar spridzināšanu. Lietā saņemts prokurora kasācijas protests un apsūdzēto, viņu aizstāvju un cietušo kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Ar apgabaltiesas spriedumu vienam no apsūdzētajiem piespriesta brīvības atņemšana uz 17 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem, savukārt diviem pārējiem apsūdzētajiem piespriesta brīvības atņemšana uz 19 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem. (Lieta SKK-68/2019).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja!at.gov.lv