Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par izdošanas pieļaujamību.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 18.janvārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis un prokurors iesniedzis kasācijas protestu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 110.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par zivju ķeršanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā, aizliegtā vietā un ar aizliegtiem rīkiem (patvaļīgu iegūšanu), ar ko radīts būtisks kaitējums. Sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 7 mēnešiem. No apsūdzētā par labu Valsts vides dienestam piedzīta kaitējuma kompensācija 192 301,80 euro.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā aizstāves apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajam noteikto sodu.  Sods apsūdzētajam noteikts – piespiedu darbs uz 250 stundām.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un viņam noteikto sodu. (Lieta SKK-18/2018).  

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv