Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība un prokurora kasācijas protests un vienā lietā tikai prokurora protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 14.septembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Zemgales apgabaltiesas lēmumu iesniedzis prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pret viņu celtajās apsūdzībās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 323.panta pirmās daļas. Apsūdzētajam apsūdzība tika celta par to, ka viņš personiski piedāvāja materiālas vērtības valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, neizdarītu darbības kukuļa piedāvātāja interesēs (kukuļdošana).

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora protestu pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par to, vai pieļaujamsizmantot kā pierādījumu ziņas par faktiem, kas iegūtas, policijas darbiniekiemfaktiski veicot operatīvās darbības pasākumu (slepeni ierakstot personas sarunu arpolicijas darbinieku).(Lieta SKK-342/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv