Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 12.jūlijā atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt cietušo personu lietā kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 2.februāra spriedumu. Atceļot lēmumu, Augstākā tiesa norāda, ka atbilstoši Kriminālprocesa likuma 315.panta pirmajai daļai, termiņš kasācijas sūdzības iesniegšanai uzskatāms par ievērotu, ja dokuments līdz noteiktā termiņa beigām nodots pastā un nodošanas fakts attiecīgi apliecināts. Izvērtējot sūdzībai pievienotos dokumentus, Augstākā tiesa atzīst, ka jautājums par kasācijas sūdzību virzību nododams jaunai izlemšanai Rīgas apgabaltiesā.

Rīgas apgabaltiesa 2017.gada 11.maijā pieņēma lēmumu par atteikšanos pieņemt cietušo personu lietā kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas 2017.gada 2.februāra spriedumu, atteikumu pamatojot ar nokavētu termiņu kasācijas sūdzību iesniegšanai.

2017.gada 2.februārī Rīgas apgabaltiesa, saistībā ar lietas jaunu izskatīšanu daļā par morālā kaitējuma kompensācijām cietušajiem, no apsūdzētā par labu noslepkavotās meitenes ģimenes locekļiem kopā piedzina 13 000 euro morālā kaitējuma kompensāciju.

Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu savas draudzenes slepkavībā ar netiešu nodomu un zādzības nelielā apmērā izdarīšanā, spriedums stājās spēkā 2016.gada 24.maijā, jo, izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākās tiesas Krimināllietu departaments Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 18.septembra spriedumu šajā daļā atstāja negrozītu. Apelācijas instances tiesa sodīja apsūdzēto ar brīvības atņemšanu uz 9 gadiem un 10 mēnešiem un ar policijas kontroli uz vienu gadu.

Apsūdzībā norādīts, ka 2012.gada 15.maijā apsūdzētais savā dzīvesvietā Rīgā, Buļļu ielā, būdams alkohola ietekmē, brīdī, kad dzīvoklī ieradās viņa draudzene, uzsāka strīdu ar viņu. Apsūdzētais, atrodoties dzīvokļa istabā, nevaldīdams dusmas un alkohola ietekmē kļuvis agresīvs, pielietojot fizisko spēku, izdarīja kopumā ne mazāk kā 8 sitienus cietušajai pa dzīvībai svarīgu orgānu – galvu. Minēto sitienu rezultātā iestājās cietušās nāve. Turklāt apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais no cietušās naudas maka nozaga naudu – 10 latus (14,23 euro).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv