Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 19.martā mutvārdu procesā atklātā tiesas sēdē izskatīja pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Uzklausījusi prokurora un pieteikuma iesniedzēja pārstāvja viedokli, tiesa nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas nolēmumus pilnībā, atjaunot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai. Motivēts Augstākās tiesas lēmums būs pieejams 23.martā.

Process par noziedzīgi iegūtu mantu – SIA Cell Finance finanšu līdzekļiem, kas atradās bankas kontos, – tika uzsākts 2015.gada maijā. Pirmstiesas procesā SIA Cell Finance tika liegts iepazīties ar lietas materiāliem, šo lūgumu noraidīja arī pirmās instances tiesa. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 8.jūnija lēmumu un Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 4.janvāra lēmumu SIA Cell Finance finanšu līdzekļi atzīti par mantu, kas saistīta ar noziedzīgu nodarījumu, šo mantu nolemts konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā. SIA Cell Finance iesniedza konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā un 2017.gada jūnijā, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2017.gada 23.maija spriedumā paustajām atziņām par Kriminālprocesa likuma 629.panta piektās daļas, kas regulē personu tiesības iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošajiem materiāliem, daļēju neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam, vērsās Ģenerālprokuratūrā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem. Ģenerālprokuratūras prokurors uzsāka procesu sakarā ar SIA Cell Finance iesniegto pieteikumu un, izvērtējot tajā norādītos argumentus, pieteikumu noraidīja. SIA Cell Finance prokūrists pārsūdzēja Ģenerālprokuratūras prokurora lēmumu tiesā, un ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.septembra lēmumu atbilstoši Kriminālprocesa likuma 657.panta astotajai daļai SIA Cell Finance pieteikums par jaunatklātiem apstākļiem nodots izskatīšanai Augstākajā tiesā.

Tiesas sēdē Ģenerālprokuratūras prokurors Māris Leja atzina, ka Satversmes tiesas spriedumā ir norādīts uz procesuālo pārkāpumu, kas pieļauts, liedzot SIA Cell Finance iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūto mantu lietas materiāliem, taču uzskatīja, ka pieļautais pārkāpums var tikt novērsts, neatceļot Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 4.janvāra lēmumu. SIA Cell Finance pārstāvis zvērināts advokāts Rinalds Bušs uzturēja pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem, lūdza atcelt abu zemāko instanču tiesu nolēmumus un nodot procesu par noziedzīgi iegūto mantu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai. Pārstāvis norādīja, ka, izskatot lietu no jauna, tiesai jāizvērtē, vai prokurora un pirmās instances tiesas atteikums iepazīties ar lietas materiāliem ir bijis pamatots.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv