Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti septiņi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Lai personu atzītu par vainīgu Krimināllikuma 117.panta 2.punktā paredzētās slepkavības izdarīšanā, tiesai jākonstatē, pirmkārt, ka cietušais objektīvi atradies bezpalīdzības stāvoklī (objektīvais kritērijs), un, otrkārt, ka vainīgais apzinājies cietušā atrašanos bezpalīdzības stāvoklī (subjektīvais kritērijs).

Ar Krimināllikuma 117.panta 2.punktā norādīto bezpalīdzības stāvokli saprot personas atrašanos tādā fiziskā vai psihiskā stāvoklī, kas liedz tai iespēju saprast ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi un līdz ar to izrādīt jebkādu pretestību vardarbībai, vai arī, saprotot to, nodrošināt sev aizsardzību.

Personas fiziskais vecums pats par sevi nevar būt izšķirošais objektīvais kritērijs bezpalīdzības stāvokļa konstatēšanai. Par bezpalīdzības stāvoklī esošām personām atzīstamas nevarīgas personas.

Tēze: Kriminālprocesa likuma 464.pantā noteiktie pamatnosacījumi krimināllietas iztiesāšanai bez apsūdzētā piedalīšanās attiecas kā uz visu iztiesāšanu, tā arī uz iztiesāšanas daļu.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)