• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 10. oktobris, 2018.
Stājas spēkā spriedums par naudas piedziņu prasībā par valstij nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar izmaksātām prēmijām
Civillietu departamentā 10. septembris, 2018.
Augstākā tiesa uzdod apelācijas instances tiesai no jauna vērtēt, vai ir veikta fonogrammu retranslēšana pa kabeļiem
Civillietu departamentā 7. septembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.septembrim
Civillietu departamentā 29. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa atzīst par pamatotu dalībnieces izslēgšanu no SIA, taču uzdod no jauna vērtēt autortiesību pārkāpumu
Civillietu departamentā 27. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: Zemes piespiedu nomas maksas apmēru neietekmē tas, vai zemes īpašnieks ir PVN maksātājs
Civillietu departamentā 8. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma un izpirkuma tiesības uz zemes gabalu, kas atrodas zem viņa īpašumā esošas ēkas
Civillietu departamentā 6. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: prasība par tāda morālā kaitējuma atlīdzību, kas nodarīts ar vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu atalgojuma noteikšanā, darbiniekam jāceļ triju mēnešu laikā
Civillietu departamentā 25. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa: darba devēja uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā zūd prasības tiesības
Civillietu departamentā 26. februāris, 2018.
Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē lieta par iespējamo Dautkom TV reputācijas aizskārumu
Civillietu departamentā 25. janvāris, 2018.
Tiesai no jauna jāvērtē prasība par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātām prēmijām
Civillietu departamentā 23. janvāris, 2018.
Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību pret bijušo Ministru prezidenti
Civillietu departamentā 19. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim