• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 15. jūnijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 10. jūnijs, 2020.
Senāts aptur tiesvedību trīs lietās un uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 9. aprīlis, 2020.
Senāts atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts detālplānojums zemesgabalam 36.līnijā, Jūrmalā
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 6. marts, 2020.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam
Administratīvo lietu departamentā 3. marts, 2020.
Senāts: uzticot ostas pakalpojumu sniegšanas tiesības komersantiem, Ostas pārvaldei ir pienākums nodrošināt pretendentu atlases taisnīgu procedūru
Administratīvo lietu departamentā 2. marts, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 2. marts, 2020.
Senāts atzīst par pamatotu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu nereģistrēt iesniegto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”
Administratīvo lietu departamentā 28. februāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam
Administratīvo lietu departamentā 28. februāris, 2020.
Pieteikumā par Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Senāta nolēmums būs martā