• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 16. jūlijs, 2020.
Neatzīst politisko partiju apvienības „Jaunā Saskaņa” tiesības pārsūdzēt rīkojumu, ar kuru valstī izsludināta ārkārtējā situācija
Administratīvo lietu departamentā 15. jūlijs, 2020.
Atzīst par pamatotu mikrouzņēmuma darbinieka pienākumu atmaksāt slimības pabalsta pārmaksu
Administratīvo lietu departamentā 13. jūlijs, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par ievedmuitas nodokli vara un cinka sakausējumiem
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Senāts noraida Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kasācijas sūdzību strīdā par tiesību sniegt kremācijas pakalpojumus piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Noraida AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību strīdā par iepirkumu konkursā pieņemto lēmumu
Administratīvo lietu departamentā 3. jūlijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2020.
Lietā par tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu personai, kas izmantojusi bērna kopšanas atvaļinājumu pēc bērna pusotra gada vecuma sasniegšanas, iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 30. jūnijs, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 19. jūnijs, 2020.
Lietu par mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta atmaksas apmēru turpinās izskatīt rakstveida procesā
Administratīvo lietu departamentā 18. jūnijs, 2020.
Senāts: politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai
Administratīvo lietu departamentā 17. jūnijs, 2020.
AS “Rīgas siltums” strīdā par iepirkumu konkursā pieņemto lēmumu nolēmums būs pieejams jūlijā