• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 25. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 28.augusta līdz 1.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. augusts, 2017.
Augstākā tiesa atzīst par pamatotu vecuma pensijas piešķiršanu ar atvieglotiem noteikumiem personai sakarā ar bērna ar invaliditāti aprūpi
Administratīvo lietu departamentā 18. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.augustam
Administratīvo lietu departamentā 16. augusts, 2017.
Augstākā tiesa aicina Valsts kontroli izvērtēt direktora vietnieka amata lietderīgumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
Administratīvo lietu departamentā 13. jūlijs, 2017.
Iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Sodu izpildes kodeksa normas atbilstību Satversmei
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2017.
Lietā par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 21. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 21. jūnijs, 2017.
Veloservisa un Valsts ieņēmumu dienesta lietu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 16. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 22.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 6. jūnijs, 2017.
Atstāj spēkā Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par vispārīgā iepirkumā ietvertām prasībām
Administratīvo lietu departamentā 2. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2017.
Lietā par Datu valsts inspekcijas lēmuma atcelšanu vēršas Eiropas Savienības Tiesā