Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 7.decembrī rakstveida procesā izskatīs SIA “Rudzukrogs” kasācijas sūdzību lietā par Lauku atbalsta dienesta lēmumu, ar kuru noraidīts pieteicējas projekta iesniegums par Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējuma izmaksu. Lietā pastāv strīds par to, vai atbalstam pieteiktā dīķu platība izmantota, lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju pārdošanai. (Lieta SKA-45/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv