Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 16.janvārī izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību lietā, kas ierosināta pēc SIA „LS Custom Services” pieteikuma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums maksāt muitas nodokli, antidempinga maksājumu un pievienotās vērtības nodokli. Augstākā tiesa bija apturējusi tiesvedību lietā, jo uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus.

Stājoties spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedumam (lieta C-46/16), Augstākā tiesa atjaunojusi tiesvedību lietā.

Pieteicēja SIA „LS Customs Services” muitas kontroles punktā „Rīgas brīvostas MKP” noformēja muitas tranzīta deklarāciju preču – bērnu divriteņi un to daļas – tranzītam no Ķīnas Tautas Republikas uz Krievijas Federāciju. Tranzīta procedūra netika pabeigta, jo saņēmēja muitas iestāde – Terehovas muitas kontroles punkts – nesaņēma pienākšanas paziņojumu termiņā, kurā preces tajā bija jāuzrāda.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) veica nepabeigtās muitas procedūras – tranzīta pārbaudi un secināja, ka notikusi nelikumīga izvairīšanās pakļaut muitas kontrolei ar ievedmuitas nodokļiem apliekamās preces un tādējādi ir radies muitas parāds. Pārbaudes rezultātā dienests pieteicējai papildu samaksai budžetā noteica muitas nodokli, antidempinga maksājumu un pievienotās vērtības nodokli. Lēmumā, papildus citiem apsvērumiem, norādīts, ka preču, kuras bija iecerēts pārdot Krievijas Federācijā, muitas vērtību nav iespējams noteikt atbilstoši Padomes Regulas Nr.2913/92 29.panta nosacījumiem, kā arī dienesta rīcībā nav informācijas, lai izmantotu Muitas kodeksa 30.panta 2.punkta „a”, „b”, „c” un „d” apakšpunktos norādītās vērtēšanas metodes. (Lieta SKA-4/2018).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv