Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – AS „Dinamo Rīga” – pieteikums un atcelts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums uzlikt par pienākumu pieteicējai pārskaitīt valsts budžetā pārsniegto izdevumu apmēru 10 636,71 euro (7475,48 Ls) par priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) konstatēja, ka pieteicēja AS „Dinamo Rīga” veica priekšvēlēšanas aģitāciju, pārkāpjot likumā noteikto ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītajai personai pieļaujamo izdevumu apmēru un ar lēmumu uzdeva pieteicējai pārskaitīt pārsniegto summu valsts budžetā.

KNAB konstatēja, ka pieteicēja izvietoja vides reklāmas plakātus ar saukļiem „Par labu hokeju!” un „Par labu „Dinamo”!”, kas ir analoģiski partiju apvienības „Par labu Latviju” (turpmāk – partija) priekšvēlēšanu aģitācijas sauklim, un ar hokejista fotogrāfiju, kurā viņš attēlots, turot rokās hokeja kreklu ar ciparu „8”. Savukārt partijas mājaslapā priekšvēlēšanu periodā tika izvietotas fotogrāfijas, kurās atspoguļotas hokeja kluba „Dinamo Rīga” spēles un kurās redzams karogs ar ciparu „8”, sauklis „Par labu hokeju” un partijas simbolika. Turklāt plakātu izvietošanas laikā vairāki pieteicējas akcionāri un padomes locekļi bija arī partijas valdes locekļi. Līdz ar to birojs secināja, ka minētie plakāti satur slēptu partijas politisko aģitāciju.

Augstākā tiesa, atceļot apelācijas instances tiesas spriedumu, norāda, ka apgabaltiesa nav vērtējusi visus būtiskos lietas apstākļus. Proti, tiesa nav ņēmusi vērā, ka pieteicēja saskaņā ar līgumu un izrakstīto rēķinu SIA „Creative Media Services” par reklāmas plakātu ražošanu un izvietošanu, kas pamatoti atzīti par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumiem, samaksāja pavisam 3455 Ls. Tiesas konstatētie izdevumi par plakātu drukāšanu un izvietošanu sastāda tikai daļu no šīs summas 1122,88 Ls. Līdz ar to nav sniegts vērtējums attiecībā uz pārējo naudas summu, proti 2332,12 Ls, kura saskaņā ar līgumu par reklāmas ražošanu un izvietošanu ir samaksāta. Augstākās tiesas ieskatā, tas var ietekmēt kopējo naudas summu, kas pārsniedz atļauto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēru.

Augstākā tiesa lietu (Lietas Nr. SKA-388/2018; A420384712) kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar KNAB kasācijas sūdzību un pieteicējas pretsūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 10.janvāra spriedumu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv