Tieslietu padome vienojās par pamatprincipiem, kas iestrādājami tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā.

Tiesu priekšsēdētāju vakances gadījumā tiks izsludināts konkurss, kurā varēs pieteikties ne tikai konkrētas tiesas tiesnesis, bet arī citu tiesu tiesneši. Kandidātu pieteikumu izvērtēšanai veidojama komisija piecu cilvēku sastāvā, kurā iekļaujami pārstāvis no tā līmeņa tiesu instances, kuras tiesā nepieciešams priekšsēdētājs, augstākas tiesu instances, tieslietu ministra deleģēts pārstāvis, kolektīva pārstāvis un personālvadības speciālists. Šī komisija izvērtēs kandidātus pēc Tieslietu padomes noteiktiem kritērijiem un sniegs Tieslietu padomei atzinumu par visiem kandidātiem. Galīgo lēmumu pieņems Tieslietu padome.

Ņemot vērā šos Tieslietu padomes noteiktos pamatprincipus, tiks izstrādāta tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtība.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 12.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211