Tiesas taisnīgumam jābūt redzamam – uzsverot, ka komunikācijai jābūt tiesas ikdienas darba sastāvdaļai, Latvijas tiesnešu konferencē norādīja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Komunikācijas attīstība un pilnveidošana bija viens no pamata jautājumiem tiesnešu konferencē piektdien, 13.novembrī. Šim jautājumam bija veltītas gan uzrunas un ziņojumi, gan praktiskā daļa ar komunikācijas profesionāļu ieteikumiem un tiesnešu dalīšanos līdzšinējā pieredzē.

Arī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, konferencē uzrunājot tiesnešus, vērsa uzmanību uz to, ka tiesu varai un katram tiesnesim ir būtiska loma, lai Latvijas iedzīvotāji varētu justies droši savā valstī, kā arī aicināja tiesu varu aktīvāk skaidrot notiekošo tiesu sistēmā. “Tiesas darbs ir padarīts tikai tad, kad taisnīgi izlemta lieta un juridiski precīzi sagatavots nolēmums ir izskaidrots sabiedrībai,” sacīja Raimonds Vējonis. 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pārskatā par padomes darbu akcentēja vēl divus tiesu sistēmai būtiskus Tieslietu padomes iniciētus un atbalstītus jautājumus – Tieslietu padomes funkciju un lomas paplašināšanu tiesnešu karjeras jautājumos un tiesnešu un darbinieku atalgojuma līdzsvarošanu vienotajā valsts pārvaldes atalgojuma sistēmā.

Savukārt kā Tieslietu padomes tuvākās nākotnes jautājumus Ivars Bičkovičs minēja tos, par ko diskusijas jau bijušas un tiks turpinātas pēc viedokļu aptaujām, izvērtējuma un, iespējams, jaunu risinājumu piedāvājuma. Aktuālākie jautājumi būs rajona tiesu namu koncepcijas tālāka attīstība, iespējamā tiesnešu un prokuroru imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī tiesu sistēmas disciplināratbildības reforma, kas paredz vienotu apelācijas instanci visu tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu disciplinārlietās.

Par citām tiesu sistēmas aktualitātēm ziņojumu konferencē sniedza tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, bet Tiesu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics informēja par Eiropas Sociālā fonda finansēto mācību projektu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. 13.novembra konferencē piedalījās 348 no 576 Latvijas tiesnešiem.

 

Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pārskatu par padomes darbu skatiet šeit

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu skatiet šeit

Vairāk par konferenci skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211