Ar Tieslietu padomes lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārceltas divas apgabaltiesu tiesneses – Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu divām tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 16.aprīļa lēmumu.

Tiesnesei Līgai Cielavai noteica pildīt amata pienākumus Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, bet tiesnesei Gunai Troikai – Kurzemes rajona tiesā Ventspilī.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 5.maijā

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211