Tieslietu padome uzskata – lai līdzsvarotu tiesnešu un prokuroru un valsts pārvaldes ierēdņu atalgojumu, tiesnešu atalgojums jāpiesaista Centrālās statistikas pārvaldes oficiāli publicētajam aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram valstī, piemērojot attiecīgu koeficientu. Tas nozīmē atteikties no tiesnešu atalgojuma sasaistes ar valsts pārvaldes ierēdņu 12.mēnešalgu grupu, kā tas ir tagad.

Tieslietu padome veikusi analīzi par reālo atalgojumu un vērsusi uzmanību uz problēmu, ka, iekļaujot tiesnešus un prokurorus vienotajā atalgojuma sistēmā, plānotais līdzsvars ir izjaukts, atceļot piemaksu un prēmiju ierobežojumus valsts pārvaldē, bet saglabājot tos tiesnešiem un prokuroriem.

Tieslietu padomes izvērtēšanai bija piedāvāti vairāki varianti tiesnešu un tai piesaistītajai prokuroru atalgojuma sistēmas maiņai, ko sagatavojusi Tieslietu ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju Ministru prezidentes uzdevumā.

Tieslietu padome akceptēja risinājumu, ka tiesneša atalgojums tiek pietuvināts izpildvaras iestāžu juridisko dienestu augstāk atalgoto vadītāju atalgojuma līmenim, nosakot rajona (pilsētas) tiesneša mēnešalgas aprēķina koeficientu 4,31. Turklāt atalgojuma līdzsvarošanai noteikt trīs gadu periodu, ne ilgāk.

Tieslietu padomes viedoklis tiks darīts zināms Ministru prezidentei.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 31.augusta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211