Ceturtdien, 5.novembrī, Tiesnešu elektroniskajās vēlēšanās Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēlēti Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe un Civillietu departamenta tiesnesis Valerijs Maksimovs, bet Tieslietu padomē kā pārstāve no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus ievēlēta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese  Inguna Helmane.

Savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanas noslēgušās bez rezultāta, jo neviens no trīs izvirzītajiem kandidātiem neieguva e-konferencē piedalījušos tiesnešu balsu vairākumu. Līdz ar to izsludināta vēlēšanu otrā kārta, kas notiks rīt, 6.novembrī. Otrajā vēlēšanu kārtā tiesneši balsos par diviem kandidātiem, kas pirmajā kārtā guvuši visvairāk balsu.

Tiesnešu elektroniskajā konferencē piedalījās 425 no 558 Latvijas tiesnešiem.

Tieslietu padomē bija jāievēl viens pārstāvis no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, jo līdzšinējā pārstāve Ināra Jaunzeme pārcelta rajona tiesas tiesneša amatā.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā bija jāievēl divi pārstāvji – Augstākās tiesas tiesnesis un departamenta priekšsēdētājs, kas būs arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs. Augstākās tiesas tiesnesis jāpārvēl tādēļ, ka Raimonds Grāvelsiņš, sasniedzot likumā noteikto vecumu, beidzis pildīt tiesneša amata pienākumus. Savukārt viens no Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājiem par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju jāievēl līdzšinējā priekšsēdētāja vietnieka vietā. Mainoties Augstākās tiesas struktūrai, priekšsēdētājam vairs nav vietnieku, un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā šis amats nomainīts ar Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētāju.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā jāievēl apgabaltiesu civillietu tiesu kolēģiju pārstāvi, jo Latgales apgabaltiesas tiesnese Anna Biksiniece devusies pensijā.

Tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļi tiek ievēlēti uz četriem gadiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211