Lai iepazītos ar Tieslietu padomes darba aktualitātēm, pirmdien, 21.decembrī, Tieslietu padomes sēdē piedalīsies Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija, kuras darbībā viens no pirmajiem ir jautājums par Tieslietu padomes lomas un kapacitātes stiprināšanu.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par atklātību tiesnešu darbības izvērtēšanā un ieceri Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā izdarīt grozījumus, paredzot lielāku atklātību un informācijas pieejamību par izskatītajām disciplinārlietām. Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust savu attieksmi par šādu likumu grozījumu nepieciešamību un ieviešanas iespējām.

Iedibinot jaunu tradīciju valsts pārvaldē – līdz ar Ministru prezidenta paziņojumu par demisiju ministram sniegt pārskatu valsts augstākajām amatpersonām par paveikto savu pilnvaru laikā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs arī Tieslietu padomi informēs par paveikto tieslietu sistēmā.

Sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 21.decembrī, Augstākās tiesas 146.zālē, sākums plkst.13.00.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtība

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211