Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Tieslietu padomu asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā asamblejā, kas notiek Hāgā 3.–5.jūnijā.  Asamblejas pamata tēma – tieslietu sistēmu efektivitātes veicināšana.  

Vakar notika asociācijas slēgtā sēde, kurā apspriesti administratīvie jautājumi – par padomes vēlēšanām, ziņojums par asociācijas darbu 2014.–2015.gadā, revidentu ziņojums par finanšu izlietojumu 2014.gadā, budžeta  apstiprināšana 2015.gadam, dalības maksa 2016.gadam. Pēc sēdes pieņemšanu par godu Asamblejas atklāšanai rīkoja Hāgas mērs un bijušais ārlietu ministrs Joziass van Ārtsens (Jozias van Aartsen).

Šodien, 4.jūnijā, Hāgas Miera pilī notiek ENCJ Ģenerālā asambleja. Ar atklāšanas uzrunām uzstājās Asociācijas priekšsēdētājs Džefrijs Voss (Geoffrey Vos), Eiropas Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova (Vĕra Jourová) un Eiropas Savienības Tiesas  Ģenerāladvokāte Eleonora Šarpstouna (Eleanor Sharpston).

Asamblejas laikā tiks apspriesti 2014.–2015.gada projektu rezultāti (projekti par tiesnešu neatkarību un atbildību un par disciplinārlietu izskatīšanas standartiem), tāpat notiks diskusijas par aktuālajiem izaicinājumiem – sabiedrības informēšana par tiesu un Tieslietu padomju lēmumiem, cīņa ar korupciju, tiesnešu atalgojums (valdības atteikums noteikt ar likumu tiesnešu atalgojuma palielinājumu), sabiedrības uzticēšanās tiesām, ministrijas uzraudzība pār tiesām; Tieslietu padomju izveidošana, tiesnešu novērtēšana karjeras virzības nolūkā, īpašie tiesnešu papildpienākumi.

Nākamajā dienā turpināsies diskusija par tiesnešu apmācību, kā arī tiks apspriesti administratīvie jautājumi – rekomendējošo projektu apstiprināšana, 2015.–2016.gada darba plāna apstiprināšana, Hāgas deklarācijas pieņemšana.

ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas. Asociācija izveidota 2004.gadā, lai sekmētu ES dalībvalstu Tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi, kā arī sniegtu kopēju informāciju un priekšlikumus ES institūcijām. Latvijas Tieslietu padome asociācijā tika uzņemta 2011.gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211