Tieslietu padomes 28.septembra sēdes darba kārtībā jautājums par tiesneša amata vietu pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu.

Tieslietu padome lems, kuras no rajona (pilsētu) tiesās esošajām tiesnešu vakancēm pārcelt uz Ekonomisko lietu tiesu, kas sāks darbību no 1.janvāra.

Ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” noteikts, ka, nemainot rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu kopskaitu, Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai tiek pārceltas 10 tiesneša amata vietas un Rīgas apgabaltiesai – četras tiesneša amata vietas.

Otrs jautājumu bloks, ko skatīs Tieslietu padome, saistīts ar rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlasi un apmācību.

Tieslietu padome veidos tiesneša amata kandidātu atlases komisiju un apspriedīs tiesnešu atlases kārtību. Darba kārtībā arī jautājums par tiesneša amata kandidātu apmācībām.

Tieslietu padomes darbs 28.septembrī sāksies plkst.10.00 ar svinīgo sēdi, veltītu Tieslietu padomes pirmajai desmitgadei, turpinājums plkst.11.30 ar jautājumiem, kas dienas kārtībā.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts – skatīt šeit

 

Sakarā ar epidemioloģisko prasību nodrošināšanu mediju pārstāvjiem nebūs iespējams būt klāt Tieslietu padomes sēdē. Žurnālistiem, kuri vēlas sekot sēdes gaitai, tiks nosūtīta tiešraides saite. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā līdz pirmdienai, 28.septembrim, plkst. 9.00.

Sēdes tiešraidi skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211