Pirmās instances tiesās četri jauni tiesneši

Tieslietu padome noteica tiesas, kurās pildāmi tiesneša pienākumi četriem jaunajiem tiesnešiem, ko Saeima tiesneša amatā apstiprinājusi 22.oktobrī.

Laura France strādās Jelgavas tiesā, Iļja Grigorjevs Liepājas tiesā, Diāna Liepiņa Rīgas rajona tiesā, Aiga Putniņa Administratīvajā rajona tiesā Rīgā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 60.pantu un 89.11 panta otro daļu pēc apstiprināšanas amatā konkrēto tiesu, kurā tiesnesim pildāmi pienākumi, nosaka Tieslietu padome.

 

Pārceļ tiesnesi uz citu pirmās instances tiesu

Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Ingrīda Bite no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas pārcelta uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu.

Tiesnese Bite pieteicās konkursā uz vakanto tiesneša amatu.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 73.1 panta pirmo daļu. Tajā paredzēts, ka Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, lemj par tiesneša pārcelšanu citā tāda paša līmeņa tiesā vai tiesu namā.

 

Tiesnešu prombūtnes vai vakances laikā aizvieto augstākas instances tiesnešus

Tieslietu padome uzdeva Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Mairitai Šķenderei pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.

Tiesnese Šķendere jau divus gadus pilda Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus.

Rīgas rajona tiesas tiesnesei Madarai Ābelei uzdots pildīt tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā tiesneša prombūtnes laikā.

Savukārt Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša pienākumus tiesneša prombūtnes laikā uzdots pildīt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Kristīnei Vintei-Kormei.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” tiesneša vakances vai prombūtnes laikā Tieslietu padome var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot pildīt rajona (pilsētas) tiesneša pienākumus citas rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim, apgabaltiesas tiesneša prombūtnes vai vakances laikā – rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus – apgabaltiesas tiesnesim.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 30.novembrī. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211