Tieslietu padome uzdeva Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inesei Graudai pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.

Inese Grauda jau pildīja šos pienākumus kopš 2013.gada maija.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei Tieslietu padome uzdeva pildīt tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā Augstākās tiesas Civillietu departamentā.

Zane Pētersone kopš 2011.gada pildīja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Tieslietu padome piekrita tieslietu ministra priekšlikumam iecelt Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi Ingrīdu Junghāni Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Ingrīda Junghāne šos pienākumus pilda kopš 2010.gada un bija vienīgā pretendente uz šo amatu konkursā, kas tika izsludināts pēc likumā noteiktā apgabaltiesas priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa beigām.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211