Tieslietu padome izsludina atklātu konkursu uz ģenerālprokurora amatu.

Prasība ģenerālprokurora amata kandidātiem/-ēm:

atbilst Prokuratūras likuma 33. panta pirmās daļas 1., 2., 4. un 5. punkta un 36. panta prasībām, kā arī likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam.

Ģenerālprokurora amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

1. motivēta pieteikuma vēstule, apliecinot atbilstību Prokuratūras likumā ietvertajām prasībām;

2. prokuratūras darbības attīstības koncepcija, kurā pretendents izklāsta savu viedokli par prokuratūras turpmāko darbību un attīstību, stratēģiskiem mērķiem, Latvijas Republikas Prokuratūras starptautisko integrāciju un sadarbību. Ja pretendents piesakās uz atkārtotu termiņu šajā amatā, koncepcijā iekļaujams iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtējums;

3. dzīves gājuma apraksts (Europass CV standarta forma);

4. izglītību un darba pieredzi juridiskajā specialitātē apliecinoši dokumenti;

5. pretendenta pašrocīgi aizpildīta aptaujas lapa saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 2. pielikumu. Aptaujas lapu ievieto slēgtā aploksnē un iesniedz personīgi, uz aploksnes norādot „Aptaujas lapa”.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Tieslietu padomes sekretariātam 15 darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1511, e-pasts: t.padome@at.gov.lv, Tālr. uzziņām 67020343).

Konkursā ģenerālprokurora amata kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa, vērtēšanas kritēriju un kārtības nolikumu (apstiprināts ar Tieslietu padomes 2020. gada 30. marta lēmumu Nr.16).