Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 12.novembrī, Tieslietu padome skatīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas iesniegtos priekšlikumus grozījumiem kolēģijas reglamentā. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikumi iesniegti, apkopojot kolēģijas pieredzi tiesnešu profesionālās darbības kārtējā un ārpuskārtas novērtēšanā. Grozījumu mērķis – efektivizēt kolēģijas darbu, uzlabot tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu un precizēt kārtību, kādā notiek tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana.

Tieslietu padomes sēdē plānots apspriest arī tiesas priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas koncepciju, kā arī vairāku citu normatīvu izstrādāšanas vai papildināšanas nepieciešamību.

Tieslietu padomes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 12.novembrī, Augstākās tiesas 244.zālē. Sākums plkst.11.00.

Mediju pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties Tieslietu padomes sēdē, caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211