Tiesnešu mācības Eiropas Tiesību akadēmijā un stažēšanās starptautiskajās institūcijās – tie ir daži no apmācības virzieniem, ko nākamo piecu gadu laikā Latvijas tiesnešiem un prokuroriem finansēs no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija, iepazīstinot Tieslietu padomi ar Eiropas Komisijas akceptētajām mācību prioritātēm projektā „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”, norādīja arī uz vairāku pētījumu veikšanu un rokasgrāmatu izstrādi par projekta finansējumu.

Viens no projekta plašākajiem virzieniem – apmācības. Notiks tiesnešu, prokuroru, izmeklētāju un tiesu iestāžu darbinieku profesionālo jomu apmācība, svešvalodu apmācība, apmācība starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā, Eiropas Savienības tiesību un cilvēktiesību jautājumos, apmācības par tiesu ekspertīžu veikšanu un to rezultātu interpretēšanu, par mediāciju, šķīrējtiesas procesu un virkne citu apmācību.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts tiesnešu, tiesu darbinieku, izmeklētāju un prokuroru kompetenču modelis, novērtējot esošās personāla kompetences un nosakot apmācību vajadzības.

Trešais projekta virziens – cilvēkresursu vadības procesu pilnveidošana gan personāla atlases un karjeras plānošanā, gan darbinieku novērtēšanā.

Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācību tēmas Tieslietu ministrijā apspriestas ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmēju pārstāvjiem.

Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetences attīstīšanas plāns 2015.–2020.gadam tiks realizēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Plānoto projektu ieviesīs Tiesu administrācija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Augstāko tiesu un Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Plāns apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 31.augusta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211