Trešdien, 16.decembrī, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece  Dzintra Balta starptautiskā konferencē Viļņā stāsta par Latvijas tiesu komunikācijas pieredzi.

Tiesnese Dzintra Balta piedalījās Tieslietu padomes izveidotajā darba grupā, kas izstrādāja Latvijas tiesu komunikācijas normatīvus – Tieslietu padomes komunikācijas vadlīnijas un Latvijas tiesu komunikācijas stratēģiju, ko Tieslietu padome apstiprināja šī gada maijā.

Uzstājoties Lietuvā, tiesnese raksturo priekšnoteikumus komunikācijas pamatdokumentu izveidei Latvijā un galvenos „stūrakmeņus” tiesu komunikācijas stratēģijā. Tādus kā, piemēram, skats no malas, tiesu Runas personas, savlaicīgums un proaktivitāte, krīzes komunikācija, publicitātes pasākumi u.c.

„Kopumā Latvijā daudz darīts tiesu sistēmas komunikācijas ar sabiedrību jomā, taču saskatu lielu nākotnes izaicinājumu – dot komunikācijas dokumentos ietvertajām idejām dzīvību, veidojot kopības un misijas apziņu,” norāda Dzintra Balta.

Starptautiskajā konferencē "Kā tiesām iegūt un noturēt sabiedrības uzticēšanos?" Viļņā piedalās tiesneši, komunikācijas speciālisti un žurnālisti no Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Igaunijas, Lielbritānijas un Polijas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211