Tieslietu padome piešķīra Goda tiesneša nosaukumu Rīgas apgabaltiesas bijušajai tiesnesei Intai Jēkabsonei.

Inta Jēkabsone ir ilggadēja tiesnese, tiesneša amata pienākumus pildījusi kopš 1982.gada. Bijusi viena no pirmajām tiesnesēm, kas 1995.gadā uzsāka darbu Rīgas apgabaltiesā, un devusi nozīmīgu ieguldījumu apgabaltiesas attīstībā.

Rīgas apgabaltiesa, lūdzot piešķirt Intai Jēkabsonei Goda tiesneša nosaukumu, atzīmējusi viņas ieguldījumu civillietu, tostarp juridiski sarežģītu un apjomīgu lietu, izskatīšanā un atbalstu jaunajiem tiesnešiem amata prasmju apgūšanā. Uzsvērts, ka arī šobrīd bijusī tiesnese turpina dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, strādājot Rīgas apgabaltiesā un pildot tiesneša palīga pienākumus, kas ir lielisks paraugs ikvienam kolēģim.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padome var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 12.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211