Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta senatore Dzintra Balta.

Iepriekš Dzintra Balta Tieslietu padomē bija ievēlēta no apgabaltiesu tiesnešu vidus, un viņa bija arī Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece. Pēc pārcelšanas Augstākās tiesas senatores amatā Augstākās tiesas plēnums Dzintru Baltu ievēlēja par Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu vidus. Tieslietu padome lēma, ka Dzintra Balta arī turpmāk pildīs padomes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2020.gada 28.septembra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211