Tieslietu padome pēc Tieslietu ministrijas lūguma līdz 2019.gada 1.jūnijam pagarināja pašreizējo Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību.

Kad šā gada 25.jūnijā kārtība tika apstiprināta, tika noteikts, ka tā darbojas ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim, jo izstrādājama jauna kārtība. Taču ņemot vērā, ka principiāli jaunas kārtības izstrādāšana saistīta ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, Tieslietu padome piekrita pagarināt esošās kārtības darbību, līdz tas būs izdarīts.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 12.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211