Tieslietu padome atbalstījusi Augstākās tiesas priekšlikumu mainīt tiesnešu skaitu Senāta departamentos – vienu Civillietu departamenta tiesneša amata vietu pārdalīt Administratīvo lietu departamentam un noteikt, ka no 1.maija Administratīvo lietu departamentā ir 11 tiesneši, Civillietu departamentā 15 tiesneši, Krimināllietu departamentā 9 tiesneši,

Senāta Civillietu departamentā no 1.maija būs vakanta tiesneša amata vieta. Ņemot vērā Augstākajā tiesā saņemto un izskatīto lietu skaitu, kā arī tiesnešu slodzes rādītājus, secināts, ka šobrīd papildu tiesneša amata vieta ir nepieciešama Senāta Administratīvo lietu departamentā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 15.aprīlī.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211