Tieslietu padome noteica tiesas, kurās tiesneša pienākumus pildīs ar Saeimas 23.aprīļa lēmumu rajona (pilsētas) tiesu tiesneša amatā ieceltās tiesneses: Inguna Gaile – Rīgas rajona tiesā, Anita Grāvīte – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Zita Studente – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Tieslietu padome atbalstīja Administratīvās rajona tiesas tiesneses Diānas Makarovas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā un noteica, ka pēc Saeimas lēmuma tiesnese strādās Administratīvajā apgabaltiesā.

Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu par tiesneses Birutas Horunas pārcelšanu tiesneša amatā no Jūrmalas pilsētas tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz tiesneša vakanci šajā tiesā.

Tieslietu padome atbalstīja arī Augstākās tiesas lūgumu uzdot Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Guntai Freimanei pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā. Civillietu tiesu palātā tiesneša vakance izveidojās sakarā ar palātas tiesnešu pārcelšanu uz Civillietu departamentu. 

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 18.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211