Tieslietu padome piekrita pārcelt tiesnesi Ilzi Freimani no Jūrmalas pilsētas tiesas uz Rīgas rajona tiesu.

Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rīgas rajona tiesā, un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu atzinumu tiesneses pārcelšanai.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 17.martā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211