Par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci uz pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Elitu Stivriņu.

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājam ir divi vietnieki – viena vietnieka amata pienākumos ietilpst atbalsts tiesas priekšsēdētājam tiesas darba organizēšanā Rīgas rajona tiesā Rīgā un Siguldā, bet otra vietnieka – Rīgas rajona tiesā Jūrmalā.

Lēmumu par Elitas Stivriņas iecelšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 26.novembrī. Par otru Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieku Tieslietu padome lems nākamajā Tieslietu padomes klātienes sēdē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211